• Titulní stránka

Setkání u pramene Střely

Letošní - již 9. ročník dostředného pochodu Setkání u pramene Střely se uskuteční v sobotu 13. června 2018 od 10 do 16 hodin v Prachometech u Toužimi.

 

 Prosíme o dodržování všech hygienických pravidel. Děkujeme

 


 

ZRUŠENÍ TRÉNINKŮ A ODLOŽENÍ ZÁPASŮ

Na základě Vládou ČR vyhlášeného stavu nouze se s okamžitou platností odkládají všechny neodehrané zápasy a zároveň se ruší tréninky všech oddílů a věkových kategorií TJ Sokol Toužim, z.s.

 

O dalším postupu budou hráči informováni cestou svých trenérů.

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2


Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN


M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.


Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.


Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.


Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.


Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.


Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

 


 

Oddíl basketbalu - Informace k soutěžím

Informace k nařízení Bezpečnostní rady státu

 

Na základě nového rozhodnutí BRS se s okamžitou platností ruší všechny tréninky a odkládají se všechny zápasy.

 

 

Česká basketbalová federace se rozhodla udělat maximum pro to, aby byl ve všech rozehraných soutěžích zachován jejich sportovní charakter. V rámci tohoto cíle bylo vydáno následující opatření:

- všechny basketbalové soutěže řízené STK ČBF pokračují podle své termínové listiny

- na všechna utkání je zákaz vstupu diváků

- stejné doporučení platí i pro soutěže řízené jednotlivými Oblastmi ČBF

 

Prosím respektujte toto rozhodnutí!!!

 


 

Oddíl florbalu - Informace k soutěžím

 Na základě nového rozhodnutí BRS se s okamžitou platností ruší všechny tréninky a odkládají se všechny zápasy.

 

Informace k nařízení Bezpečnostní rady státu

mimořádný newsletter Českého florbalu

Informace Českého florbalu k zasedání Bezpečnostní rady státu z 10. března

Český florbal aktuálně řeší dopady nařízení Bezpečnostní rady státu (BRS) na florbalové soutěže. BRS v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 rozhodla s platností od úterý 10. 3. 2020 18:00 hod. o zákazu konání veškerých kulturních i sportovních akcí s účastí více než 100 osob.

„Český florbal toto nařízení plně respektuje. U florbalových akcí, které budou pokračovat, bude postupováno tak, aby bylo dodrženo nařízení týkajícího se maximálního počtu osob na sportovní akci. Okamžitý dopad má rozhodnutí Bezpečnostní rady státu samozřejmě na Superfinále, kde bylo rozhodnuto o pozastavení předprodeje vstupenek, s tím, že příprava akce zatím probíhá a o celé akci bude rozhodnuto dle dalšího vývoje,“ řekl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Pro florbalová utkání bude platný následující postup:

Jednotlivá utkání
Pořadatel utkání je povinen zajistit, aby v hrací hale nebylo současně přítomno více než 100 osob. V rámci nařízení BRS se do počtu 100 osob započítávají všechny přítomné osoby v hale - tedy včetně hráčů a členů obou týmů, pořadatelů a dalších osob. Utkání budou hrána bez diváků.

Pro fanoušky budou zajišťovány internetové videopřenosy (dle úrovně soutěží), takže utkání budou moci sledovat na kanálech Českého florbalu.

K jednotlivým soutěžím budou účastnickým družstvům zaslány doplňující informace, pokud jsou dotčeným rozhodnutím ovlivněny pořadatelské aspekty.
 
Turnaje
Soutěže hrané turnajovým systémem se budou řídit stejným principem jako jednotlivá utkání a mohou být uskutečněny pouze v případě, pokud je pořadatel je schopen zajistit, aby v jednu chvíli v hale nebylo přítomno více než 100 osob.

Regionální sekretariáty budou ve spojení s organizátory a účastníky jednotlivých turnajů.

U mládežnických akcí do úrovně starších žáků se pořadatelům doporučuje turnaje nepořádat. Turnaje je možné pořádat, pouze pokud se pořadatel s účastnickými družstvy a řídícím orgánem soutěže domluví na uspořádání turnaje. Vždy však za podmínek stanovených v nařízení BRS.
 
Mládežnické jednorázové projekty
Aktuálně jsou zrušena plánovaná národní finále projektu ČEPS Cup pro základní školy, která se měla odehrát  v následujícím týdnu v termínech od 16. do 21. března. O dalším postupu ČEPS Cupu bude rozhodnuto následně.

Národní finále středoškolské soutěže KB FLOORBALL CHALLENGE budou posouzena dle vývoje situace a nejpozději 20. března bude vydáno stanovisko ke konání těchto turnajů.

Oddíly
Tréninky, soustředění a další oddílové akce se konají dle informací jednotlivých oddílů, které jsou povinny respektovat nařízení BRS. Současně ČF apeluje na oddíly, aby na utkáních a trénincích dodržovaly zásady maximální hygieny – viz doporučení Ministerstva zdravotnictví.

 

Upřesnění Sekretariátu Karlovarského a Plzeňského kraje

 

V souvislosti s nařízením BRS, viz. newsletter ČF výše, Vám sdělujeme informace k soutěžím, které jsou řízeny sekretariátem Karlovarského a Plzeňského kraje.

 

Regionální VV na základě návrhu LK rozhodl o odložení soutěží hraných o nadcházejících 2 víkendech (konkrétně 14. a 15 března, 21. a 22. března 2020).

 

Konkrétně se jedná o tyto turnaje:

sobota 14. 3.2020

2. liga juniorů - 11. kolo - HK Rokycany
Liga ml. žáků - skupina A - 20. kolo, SH Toužim
Liga ml. žáků - skupina B - 28. kolo, SH Slavia VŠ Plzeň
Liga ml. žáků - skupina B - 29. kolo, Městská SH Tachov
Liga ml. žáků - skupina B - 30. kolo, SH Šťáhlavy
Liga přípravek - skupina B - 15. kolo, SH Horšovský Týn
Liga přípravek - skupina B - 16. kolo, Městská SH Tachov

neděle 15.3.2020

Liga ml. žáků - skupina A - 19. kolo, SH Sokolov
Přebor ml. žáků - skupina A - 8. kolo, SH 28. ZŠ Plzeň
Liga přípravek - skupina A - 9. kolo, SH Sokolov

sobota 21.3.2020

Liga starších žáků - 1. koš - SH Slavia VŠ Plzeň
Liga starších žáků - 2. koš - SH Šťáhlavy
Přebor starších žáků - 10. kolo - SH Jiskra Domažlice
Liga elévů - 9. kolo - SH TJ Ostrov
Liga starších žákyň - 8. kolo - SH Strakonice

neděle 22.3.2020

Liga starších žáků - 3. koš - SH Šťáhlavy
Liga elévů - 29. kolo - SH ZŠ Vejprnice
Liga elévů - 30. kolo - SH ZŠ Vejprnice
Liga elévů - 31. kolo - SH 28. ZŠ Plzeň
Liga elévů - 32. kolo - Městská SH Tachov

 

Náhradní termíny budou řešeny dle vývoje aktuální situace v následujících dnech.
 

Rekonstrukce tenisového kurtu

V roce 2018 a 2019 se nám podařilo z rozpočtů Karlovarského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z dotací vypsaných na údržbu a provoz sportovních zařízení, získat dostatečné množství finančních prostředků nutných k zprovoznění našeho tenisového kurtu.

Na kurtu bylo provedeno mnoho prací, včetně zpevnění svahu u potoku, kompletní opravy obrubníků, zahájili jsme kompletní výměnu oplocení a odbornou firmou jsme nechali vyrovnat podloží povrchu kurtu a položení nové povrchové antukové vrstvy. 

Bohužel celý projekt nebyl bez problémů, a tak další práce musely pokračovat i na jaře, ale vše se stihlo a mohla včas začít zkušební sezóna. Teď ještě bude probíhat úprava střechy na budově šatny a podle finančních prostředků snad i střechy nad WC.

 

 

 

Rekonstrukce probíhá s podporou:

 

 

 

Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a projekt podpořili - MOCkrát děkujeme!!!

Fotogalerie z rekonstrukce:

 


 

Česká olympijská nadace

Máte doma sportovce, kterému je 6-18 let, ale financování jeho sportovní aktivity je pro Vás problém? Nevíte nebo si nejste jistí, zda můžete o příspěvek zažádat?

Přečtěte si následující otázky a pokud alespoň jednou odpovíte ANO, tak se nebojte vyplnit a odeslat formulář, který naleznete ZDE.

  • Pobíráte přídavek na dítě nebo jinou státní sociální podporu?
  • Vyrůstá dítě v dětském domově?
  • Máte dítě v pěstounské péči?
  • Jste rodič samoživitel?
  • Ocitli jste se vinou mimořádných okolností v tíživé sociální situaci?

 

NEZÁLEŽÍ NÁM NA TALENTU, ALE NA CHUTI SPORTOVAT!

 


 

Novoroční výstup na Třebouňský vrch

Odbor KČT TJ Sokol Toužim, z.s.

Vás srdečně zve na již 39. ročník Novoročního výstupu na Třebouňský vrch 


Sraz na vrcholu 1.1.2020 od 12.00 do 15.00 hodin
Občerstvení není zajištěno. Vuřty a čajík s sebou. 

 


 

Úrazové pojištění – informace pro členy - platné od 1.2.2019

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby / tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Více informací k novému úrazovému pojištění od 1. 2. 2019, včetně uzavřené pojistné smlouvy a postupu k nahlášení škodní události naleznete v odkaze:  https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzp-2019.html

 

 

 

 Zdroj: www.cuscz.cz - ČUS


 

Podpora projektu "Bezfaulu"

TJ Sokol Toužim, z.s. - družstvo minižaček U12 se rozhodlo podpořit projekt České basketbalové federace nazvaný "BEZFAULU". 

 

Podporujte čistý basket.

BEZ AGRESE. S RESPEKTEM. KVŮLI DĚTEM.

V poslední době se nám nějak množí fauly. Ne na palubovce, kde jsou přirozenou součástí hry. Ale mezi fanoušky basketbalu: rodiči, kamarády, blízkými lidmi. Oběťmi faulů jsou nejčastěji rozhodčí, trenéři soupeřících týmů a hlavně děti. Ty jsou potrestány nejvíc.

Je jen na nás samotných, abychom se těchto osobních chyb vyvarovali a udrželi slušnost a respekt v českém basketbalu.

 

více informací naleznete na www.bezfaulu.cz

 

FANDĚTE S RESPEKTEM a s TJ Sokol Toužim