SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

TJ Sokol Toužim, z.s. – oddíl basketbalu a florbalu ve spolupráci s Infocentrem Toužim uspořádal v týdnu od pondělí 19.7. do pátku 23.7.2021 SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, kterého se zúčastnilo 18 sportu-chtivých dětí z Toužimi a okolí.

 

Celý tábor se v dopoledních hodinách nesl v duchu Harry Pottera. Děti po lesích hledaly Baziliška, na toužimském zámku vařily kouzelné lektvary a celkově zdokonalovaly své znalosti o Bradavicích. Odpoledne je pak čekal v areálu městské sportovní haly všesportovní trénink plný her a soutěží. Všichni si vyzkoušeli rozličné sportovní disciplíny, včetně základů basketbalu a florbalu. Hodně se běhalo, skákalo, přihrávalo, házelo na basketbalový koš anebo střílelo na florbalovou branku.

Středa byla trochu „odpočinkovým“ dnem. Strávili jsme ji na výletě v Bečovské botanické zahradě, kde se nám plně věnovali. Místním zoologem jsme byli zasvěceni do místní fauny.

V pátek jsme si uspořádali malé Olympijské hry. Jak jinak, když také celý svět vzhlížel do dalekého Tokia na zahájení Olympiády. Zvítězily všechny děti, které se tábora aktivně zúčastnily a my za TJ Sokol Toužim doufáme, že jsme je alespoň trochu rozhýbali, a že u sportu v jakékoliv formě zůstanou.

Vladimír Grosser, Romana Šambergerová a František Koller

 

Restart TJ Sokol Toužim, z.s. - UŽ JSME ZPÁTKY

V návaznosti na postupné uvolňování vládních mimořádných opatření ke Covid-19 jsme se rozhodli k částečnému restartu tréninkové činnosti družstev mládeže oddílů basketbalu a florbalu.

Tréninky budou probíhat dle platných vládních nařízení, prozatím na venkovním sportovišti a s omezeným počtem sportovců.

Místo a čas tréninku jednotlivých kategorií mládeže určí trenéři.

Děkujeme, že jste s námi tuto těžkou dobu vydrželi a těšíme se na Vás na hřišti.

 

PF 2021

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2021 Vám přeje TJ Sokol Toužim, z.s.

Děkujeme za spolupráci a všem přejeme a doufáme, že se co nejdříve a hlavně ve zdraví, sejdeme někde na sportovišti.

 

Přerušení sportovní činnosti TJ Sokol Toužim, z.s.

Na základě nařízení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 od pondělí 12.10.2020 musíme na dobu minimálně 14 dní tj. do neděle 25.10.2020 přerušit naší sportovní činnost - zápasy i vnitřní tréninky.
 
Kompletní znění tohoto vládního nařízení naleznete ZDE:
 
Zápasy o víkendu 10. – 11.října - pokud nedojde k nějakému dalšímu upřesnění se uskuteční.
 
Oddíl florbalu:
10.10.2020 – Přebor mladších žáků – ANO
18.10.2020 – Přebor starších žáků – NE
24.10.2020 – Přebor mladších žáků – NE
 
Pokud to další situace dovolí a dojde k uvolnění opatření, tak následující turnaje se uskuteční až:
7.11.2020 – Přebor starších žáků
14.11.2020 – Přebor mladších žáků
Oba turnaje pořádáme v toužimské sportovní hale.
 
Informace k situaci v Českém florbalu naleznete ZDE:
 
Oddíl basketbalu:
10.10.2020 - BA Tygřice Louny : Sokol Toužim - U15 - ZRUŠENO (uzavřená hala)
11.10.2020 - Sokol Toužim : BK Lokomotiva Karlovy Vary - Západočeská liga žen - ANO (bez diváků)
11.10.2020 - TJ Sokol Kladno : Sokol Toužim - U15 - ZRUŠENO (uzavřená hala)
17.10.2020 - Slavoj Tachov : Sokol Toužim - Krajský přebor muži - NE
18.10.2020 - Sokol Toužim : BK Lokomotiva Karlovy - U12 - NE
24.10.2020 - Sokol Toužim : BSK Tatran Kraslice - Západočeská liga žen - NE
 
Případě uvolnění situace domácí nejbližší zápasy:
7.11.2020 - Sokol Toužim : BK Přeštice - Krajský přebor muži
14.11.2020 - Sokol Toužim : BSK Tatran Kraslice - nadregionální liga starší žákyně U15
15.11.2020 - Sokol Toužim : BCM Sokolov - nadregionální liga starší žákyně U15

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2


Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN


M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.


Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.


Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.


Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.


Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.


Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

 


 

Podporují nás:

scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image