Provozní řád tenisového kurtu TJ Sokol Toužim, z.s.

Provozovatelem kurtů je tenisový oddíl při TJ Sokol Toužim, z.s., IČ: 47700661

Provoz kurtu se řídí tímto provozním řádem, který je pro všechny zájemce o hru závazný.

PŘED HROU:
1. Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými rezervacemi.
2. REZERVACE ČLENŮ ODDÍLU - pro rezervaci tenisového kurtu TJ Sokol Toužim na koupališti byl vytvořen Google kalendář – TJ Sokol Toužim – tenis, tento kalendář je jediná možnost rezervace tohoto kurtu. Bez předchozí rezervace není možné tento kurt používat. Při rezervaci je nutné uvést jména všech hrajících. Klíče budou vydány po zaplacení poplatku.
3. REZERVACE NEČLENŮ ODDÍLU – telefonicky u paní Šambergerové.
4. Vrácení klíčů od kurtu neprodleně po skončení hrací doby, nejpozději však do druhého dne.
5. Hrací doba je 110 minut + 10 minut na úpravu dvorce.
6. Každý hráč musí být vybaven vhodnou obuvi pro antukové hřiště.
7. Hrát je možno pouze na upraveném kurtu – zejména zavlaženém.
8. Při zjištění závad na kurtu před hrou - především neuklizení kurtu nebo po hře kontaktujte paní Šambergerovou nebo pana Kollera.
9. Díry (rýhy) vzniklé v průběhu hry zasypte antukou (aspoň přihrňte nohou a urovnejte).


PO HŘE:
1. Průběžná údržba kurtu se provádí při každém střídání hráčů na kurtu a provádějí ji hráči, kteří na kurtu končí.
2. Dřevěným hrablem kurt srovnejte.
3. Kruhovým způsobem kurt zameťte. V měsíci březnu, dubnu, květnu a za vlhkého počasí používejte režný smeták, v ostatních měsících používejte síťovačku. Pohyb síťovačky je kruhový od krajů ke středu plochy, aby se nevymetala antuka jedním směrem a nebyly obnažovány plastové lajny.
4. Hrablem, smetákem či síťovačkou upravujte celý kurt, nikoliv jen označené hřiště (případně tedy od plotu k plotu).
5. Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hrací plochy povrch kurtu rychle zamést síťovačkou, aby pršelo na rovný povrch a dešťová voda, aby „vyžehlila“ povrch kurtu.
6. Po použití nářadí uložte dané věci zpět na určené místo.
7. Udržujte pořádek – v areálu je zakázáno kouření.

KONTAKT:
Šambergerová Romana 732 618 686
Koller František 606 619 895
Grosser Vladimír 777 012 653

 

CENÍK:
platný na rok 2020
(schvaluje před každou sezónou Výbor TJ Sokol Toužim, z.s.)

  • Roční členský příspěvek 700,-Kč
  • Spoluhráč se členem 50,-Kč/2hodiny
  • Nečlen tenisového oddílu (starší 18 let) 100,-Kč/2hodiny/osobu
  • Nečlen tenisového oddílu (mladší 18 let) 50,-Kč/2hodinu/osobu
  • Děti do 15 let zdarma

Podporují nás:

scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image